Sønderjysk
Skolemuseum

Over Lerte gl. skole
Farrisvej 10, 6560 Sommersted

Sønderjysk skolehistorie i eget skolehus



Velkommen til
Sønderjysk Skolemuseum






****************************

 

 

SÆRUDSTILLING
2017


SØNDERJYSK SKOLEMUSEUM


Sønderjysk Skolemuseum åbner særudstilling


Udtillingen er åben frem til uge 43


TEMA
Håndarbejde – i de sidste hundrede år

Lørdag d. 10. juni kl. 11.00
Ved udstillingsåbningen vil tidligere lærer på Vilstrup Skole  Hanne Jørgensen være tilstede.
Hanne Jørgensen har gennem et langt lærerliv været inspirator på egen skole og for faget håndarbejde og har samtidig været den, der har sikret at denne udstilling har været mulig at lave – blandt andet gennem gaver til skolemuseet.
Udstillingen fortæller om håndarbejdsfagets udvikling og ændring gennem de sidste 100 år fra før 1937 folkeskoleloven, hvor det kun var et pigefag til den Blå Betænknings tid i 1950´erne, hvor forandringens vinde er begyndt at blæse, og op gennem 1960´erne og 1970´erne hvor kønsrollemønstrene ændrer sig i det danske samfund. - Verden forandrer sig – og håndarbejdsfaget bliver i 1975 loven tilpasset virkeligheden ude i samfundet, hvor både drenge og piger deltageri faget – og bevægelsen mod det moderne fag, hvor design får en særlig betydning, tager fart.
Udstillingen fortæller historien om faget og samfundets forandring fra dine oldeforældres, dine bedsteforældres, dine forældres og din egen  tid og frem til i dag.
 
Alle er velkomne til udstillingsåbning og til at se udstillingen


Sønderjysk Skolemuseum

Fra fagets historie:
Der var engang, hvor der var kommuner der havde håndarbejdskonsulenter og håndarbejdsinspektører.
Og en forfatter i faget kunne godt skrive i forordet til en bog ” Jeg takker civilingeniør NN for gode råd og Tekstilfabrikantforeningens Informationskontor for stor imødekommenhed og hjælpsomhed”
Hvornår var det?


 

 




Åbent onsdag til søndag
Kl. 13.00 - 17.00 i sommerhalvåret eller efter aftale.

Entré 30 kr. for voksne, børn indtil 15 år gratis i følge med betalende voksne.
For 50 kr. kan der købes en dobbeltbillet der gælder til både
Dansk Klokkemuseum og Sønderjysk Skolemuseum

Klassebesøg og andre gruppebesøg kan aftales med
Jonna Boye på telf.: 7450 6317 eller
Margit Hagelsø 7450 5050

Sønderjysk Skolemuseum | Over Lerte gl. skole | Farrisvej 10 | 6560 Sommersted | Telf.: 7482 9494
skolemuseum@mail.dk | sonderjysk-skolemuseum.dk